Welkom in het themadossier WWZ & WAB

 

Al vanaf ruim voor de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 houden wij u via deze themawebsite op de hoogte van alle ontwikkelingen rond deze wetgeving. Intussen is de Wet Werk en Zekerheid al jaren een feit. Zoals voorspeld en inmiddels gebleken, is de impact op de arbeidsrechtelijke en HR-praktijk groot.

Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. De WAB bevat deels aanpassingen van regels die voortvloeiden uit de WWZ.

Wij blijven u met deze website op de hoogte houden van de actuele stand van zaken rond de WAB en wat dit voor de praktijk betekent. We geven u praktische tips en adviseren over wat u kunt of moet doen met de nieuwe regels.

Als u vragen hebt of met één van ons zou willen sparren, neem dan contact met ons op.

Publicaties

Billijke vergoeding blijft onvoorspelbaar

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid in 2015 kan de rechter een werknemer een billijke vergoeding toekennen bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Bij de invoering van de wet heeft de wetgever bewust geen criteria willen geven voor het vaststellen van de hoogte van de vergoeding.

Niet afrekenen leidt niet tot afrekening

Een alleenstaande moeder met vier kinderen, waarvan een gehandicapt kind, werkt sinds 23 juli 2018 als filiaalleider in opleiding bij werkgever. Op 20 december 2018 wordt in haar tas, bij de uitgangscontrole, een pak spritskoekjes en vijf chocoladeletters gevonden zonder de daarbij behorende kassabon. Werkneemster laat in eerste instantie aan de beveiliger weten dat zij deze producten voor promotie doeleinden in haar tas heeft gestopt. De volgende ochtend erkent zij tegenover de vestigingsmanager dat zij deze producten vergeten was af te rekenen dan wel aan te slaan als promotieartikelen (zoals wel vaker gebeurde, aldus werkneemster).