De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is inmiddels grotendeels in werking getreden, maar er is nog altijd flink wat scepsis over deze wet. Op het WWZ-event dat wij op 30 juni 2015 hebben bezocht, georganiseerd door de arbeidsrechtverenigingen VAAN en VvA, luidden wij om middernacht gezamenlijk de Wet Werk en Zekerheid (en daarmee een nieuw arbeidsrecht) in. Daar werd echter wel weer duidelijk dat de meerderheid van de advocaten en juristen niet verwacht dat de doelen van de WWZ worden gehaald.

De verwachtingen ten aanzien van de (werking van de) wet werden gemeten door polls die tijdens het event gehouden zijn. Hier enkele cijfers die daaruit rolden:

95 procent van de respondenten was van mening dat het ontslagrecht niet is vereenvoudigd met de WWZ.
Vrijwel niemand van de arbeidsrechtadvocaten en –juristen verwacht dat de WWZ de doorstroom van flexibele naar vaste arbeid zal bevorderen.
98 procent van de respondenten was het bovendien oneens met de stelling dat de WWZ zou zorgen voor dejuridiseren zonder verlies van kwaliteit.
82 procent was het eens met de stelling dat de WWZ rechtsgelijkheid bij ontslag kan bevorderen.
Velen zijn en blijven dus sceptisch over wat de wet gaat brengen. Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) die “zijn wet” stevig moest verdedigen, gaf tijdens het slotdebat aan dat hij de stelligheid van alle kritiek “bijzonder” vond. Hij sloot af met een sterke speech en stelde daarin voor om eerst maar eens af te wachten en goed te gaan kijken naar de daadwerkelijke effecten van de wet. Dat gaan we doen, we zijn benieuwd wat het uiteindelijk echt voor de praktijk zal gaan betekenen.

Deel deze publicatie via
Terug naar het overzicht