Welkom in het themadossier Wet Werk en Zekerheid

 

Al vanaf ruim voor de invoering van de Wet Werk en Zekerheid houden wij u via deze speciale WWZ-website op de hoogte van alle ontwikkelingen rond de nieuwe wetgeving. Intussen is de Wet Werk en Zekerheid een feit. Zoals voorspeld en inmiddels gebleken, is de impact op de arbeidsrechtelijke en HR-praktijk groot.

Er is aardig wat veranderd. En er staan nog meer veranderingen op stapel die voortvloeien uit de wijzigingen die in 2015 zijn doorgevoerd of daarop een correctie aanbrengen.

Wij blijven u met deze website op de hoogte houden over de actuele stand van zaken, de inhoud van wetsvoorstellen en de wijzigingen die dit voor de praktijk meebrengt. We geven u tevens praktische tips en adviseren over wat u kunt of moet doen om optimaal voorbereid te zijn op aangekondigde wijzigingen.

Als u vragen hebt of met één van ons zou willen sparren over de wetswijzigingen of de gevolgen in uw situatie, neem dan contact met ons op.

Publicaties

De gevolgen van het regeerakkoord voor HR

Het heeft even geduurd, maar het is zover: op 10 oktober 2017 hebben de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hun regeerakkoord gepresenteerd. Wat betekent dit voor HR? Het regeerakkoord bevat veel nieuwe voornemens en maatregelen die invloed hebben op arbeid en de organisatie van werk en daarmee op het werk van de HR-professional. Met […]

Contractueel overeengekomen datum indiensttreding bindend voor berekening transitievergoeding

De wettelijke transitievergoeding wordt berekend aan de hand van het salaris c.a. en de lengte van het dienstverband van de werknemer. In een recente zaak tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst verschilden werkgever en werknemer van mening over de precieze datum van indiensttreding en de daaraan gekoppelde berekening van de transitievergoeding. De werknemer stelde dat hij […]

Geen d-grond wel g-grond met billijke vergoeding

Het blijft zoeken met de invulling van de nieuwe ontslaggronden van de WWZ en de bepaling van de hoogte van een billijke vergoeding. In rechtspraak zien we terug dat partijen worstelen met welke grond ze nu moeten nemen in hun ontbindingsverzoek en wat er nodig is om een grond aan te kunnen tonen. In geval […]

De website van Fiorens maakt gebruik van cookiesWilt u meer informatie over cookies? Lees onze cookie policy.