Welkom in het themadossier Wet Werk en Zekerheid

 

Al vanaf ruim voor de invoering van de Wet Werk en Zekerheid houden wij u via deze speciale WWZ-website op de hoogte van alle ontwikkelingen rond de nieuwe wetgeving. Intussen is de Wet Werk en Zekerheid een feit. Zoals voorspeld en inmiddels gebleken, is de impact op de arbeidsrechtelijke en HR-praktijk groot.

Er is aardig wat veranderd. En er staan nog meer veranderingen op stapel die voortvloeien uit de wijzigingen die in 2015 zijn doorgevoerd of daarop een correctie aanbrengen.

Wij blijven u met deze website op de hoogte houden over de actuele stand van zaken, de inhoud van wetsvoorstellen en de wijzigingen die dit voor de praktijk meebrengt. We geven u tevens praktische tips en adviseren over wat u kunt of moet doen om optimaal voorbereid te zijn op aangekondigde wijzigingen.

Als u vragen hebt of met één van ons zou willen sparren over de wetswijzigingen of de gevolgen in uw situatie, neem dan contact met ons op.

Publicaties

Voorzieningen bij hoger beroep tegen een ontbindingsbeschikking

Sinds de Wet werk en zekerheid kan er in hoger beroep en in cassatie worden gegaan van een ontbindingsbeschikking van de kantonrechter. Indien er hoger beroep of cassatie tegen de ontbindingsbeschikking wordt ingesteld, dan schorst dit niet de tenuitvoerlegging. Dit betekent dat wanneer een ontbindingsverzoek wordt toegewezen, de arbeidsovereenkomst eindigt. Stel dat de werknemer dan […]

Wijzigingen voor HR per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 zijn er weer wat arbeidsrechtelijke regels en bedragen veranderd. Wij zetten een paar wijzigingen op een rij die voor de HR-praktijk relevant zijn. Verhoging minimumloon Het wettelijk minimumloon wordt per 1 januari 2018 € 1.578,00 bruto per maand. Het minimumjeugdloon (voor werknemers jonger dan 23 jaar) stijgt hierdoor ook, aangezien dit […]

Het non-concurrentiebeding en het belemmeringsverbod uit de Waadi

Een werknemer die door een detacheringsbedrijf wordt gedetacheerd bij een andere onderneming en vervolgens door die andere onderneming een arbeidsovereenkomst krijgt aangeboden om na de detachering bij haar in dienst te treden, mag door zijn werkgever (de detacheerder) niet worden beperkt door bijvoorbeeld een non-concurrentiebeding. Dat is vastgelegd in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs […]

De gevolgen van het regeerakkoord voor HR

Het heeft even geduurd, maar het is zover: op 10 oktober 2017 hebben de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hun regeerakkoord gepresenteerd. Wat betekent dit voor HR? Het regeerakkoord bevat veel nieuwe voornemens en maatregelen die invloed hebben op arbeid en de organisatie van werk en daarmee op het werk van de HR-professional. Met […]

De website van Fiorens maakt gebruik van cookiesWilt u meer informatie over cookies? Lees onze cookie policy.