Welkom in het themadossier Wet DBA

 

Per 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) van toepassing. Daarmee is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) komen te vervallen als ‘zekerheid’ voor opdrachtgevers en opdrachtnemers over de arbeidsrelatie die zij met elkaar aangaan.

De handhaving van de Wet DBA is al diverse malen uitgesteld, laatstelijk tot 1 januari 2021. Dat betekent in de praktijk dat de Belastingdienst niet optreedt als blijkt dat een zelfstandige toch in feite een werknemer is, behoudens in geval van zogenoemde ‘kwaadwillendheid’.

De bedoeling is om de Wet DBA per 1 januari 2021 te vervangen door een nieuwe wet. Dat blijkt echter nog niet zo eenvoudig. De voorbereidingen zijn in volle gang. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en schrijven in dit themadossier af en toe over nieuwswaardige stappen in het wetgevingsproces.

Als u vragen hebt of met één van ons zou willen sparren, neem dan contact met ons op.

Publicaties

De gevolgen van het regeerakkoord voor HR

Het heeft even geduurd, maar het is zover: op 10 oktober 2017 hebben de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hun regeerakkoord gepresenteerd. Wat betekent dit voor HR? Het regeerakkoord bevat veel nieuwe voornemens en maatregelen die invloed hebben op arbeid en de organisatie van werk en daarmee op het werk van de HR-professional. Met […]

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

De opschorting van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking, tenzij partijen kwaadwillend zijn. Het is al sinds de […]

Binnenkort meer duidelijkheid voor zelfstandigen

Op 18 november 2016 heeft Staatssecretaris Wiebes de handhaving van de Wet DBA opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2018. Daar schreven wij uitgebreid over in ons bericht Controle op Wet DBA op de lange baan. In de derde voortgangsrapportage, die Wiebes op 20 april jl. naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, wordt opnieuw […]

De website van Fiorens maakt gebruik van cookiesWilt u meer informatie over cookies? Lees onze cookie policy.