Welkom in het themadossier Wet DBA

 

Per 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) van toepassing. Daarmee is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) komen te vervallen als ‘zekerheid’ voor opdrachtgevers en opdrachtnemers over de arbeidsrelatie die zij met elkaar aangaan.

De handhaving van de Wet DBA is al diverse malen uitgesteld, laatstelijk tot 1 januari 2021. Dat betekent in de praktijk dat de Belastingdienst niet optreedt als blijkt dat een zelfstandige toch in feite een werknemer is, behoudens in geval van zogenoemde ‘kwaadwillendheid’.

De bedoeling is om de Wet DBA per 1 januari 2021 te vervangen door een nieuwe wet. Dat blijkt echter nog niet zo eenvoudig. De voorbereidingen zijn in volle gang. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en schrijven in dit themadossier af en toe over nieuwswaardige stappen in het wetgevingsproces.

Als u vragen hebt of met één van ons zou willen sparren, neem dan contact met ons op.

Publicaties

Handhaving Wet DBA verder opgeschort

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Staatssecretaris Snel van Financiën hebben de Tweede Kamer afgelopen vrijdag geschreven dat de opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. De handhaving van de Wet DBA werd eerder al een aantal keer opgeschort. Zie onder meer: […]

Wijzigingen voor HR per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 zijn er weer wat arbeidsrechtelijke regels en bedragen veranderd. Wij zetten een paar wijzigingen op een rij die voor de HR-praktijk relevant zijn. Verhoging minimumloon Het wettelijk minimumloon wordt per 1 januari 2018 € 1.578,00 bruto per maand. Het minimumjeugdloon (voor werknemers jonger dan 23 jaar) stijgt hierdoor ook, aangezien dit […]

Schijnzelfstandige heeft recht op vakantiedagen

Terwijl het kabinet heeft aangekondigd [De gevolgen van het regeerakkoord voor HR] dat de Wet DBA zal worden afgeschaft en er een nieuwe wet komt ter voorkoming van schijnzelfstandigheid, heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie op 29 november jl. juist op dit vlak een baanbrekende uitspraak gedaan. Medewerkers die als schijnzelfstandige werken, […]