Vorige maand heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) en inmiddels is een deel daarvan per 1 juli 2015 in werking getreden.

De wet beoogt een basis te bieden voor het bereiken van gelijk loon voor gelijk werk en heeft als doel ervoor te zorgen dat uitbuiting, onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie worden tegengegaan.

Wat verandert er precies met deze wet? De belangrijkste maatregelen kort op een rij.

De ketenaansprakelijkheid voor de betaling van het loon is uitgebreid. Een opdrachtgever is nu ook aansprakelijk voor het betalen van het correcte loon (minimum loon, cao-loon) aan een werknemer.
Als een werknemer het correcte loon (minimum loon, cao-loon) niet krijgt uitbetaald, kan hij makkelijker naar de rechter stappen om het (volledige) correcte loon (minimum loon, cao-loon) te eisen. Dat kan nu met een verzoekschrift in plaats van met een dagvaarding zodat de werknemer geen deurwaarder meer nodig heeft.
De werkgever mag het salaris niet meer volledig contant uitbetalen, minimaal het salarisgedeelte gelijk aan het wettelijk minimumloon moet de werkgever giraal overmaken.
De werkgever mag geen verrekeningen, bijvoorbeeld huisvesting of ziektekostenpremies, met het wettelijk minimumloon meer toepassen.
Er komen strengere eisen voor wat er op de loonstrook moet staan vermeld, deze dient meer gegevens te bevatten.
Het is niet meer mogelijk om een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding te betalen. De werkgever moet het doel van de onkostenvergoeding vermelden op de loonstrook van de werknemer.
Als een werkgever zich schuldig maakt aan onderbetaling of illegale tewerkstelling wordt dit openbaar gemaakt.
Als de werkgever zich niet houdt aan de regels uit de WAS kan deze een bestuurlijke boete krijgen.

Deel deze publicatie via
Terug naar het overzicht