Werkgevers willen regels ontslagvergoeding aanpassen


Werkgeversorganisaties AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland willen dat de huidige regels rondom de ontslagvergoeding worden aangepast. De werkgevers hebben aangekondigd dat ze daarvoor dit jaar gaan pleiten in het cao-overleg met de vakbonden. Het bedrag dat ontslagen medewerkers meekrijgen zou wat hen betreft voortaan gericht moeten worden ingezet voor opleiding om de betreffende medewerkers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

AWVN pleit daarbij ook voor een individuele voorziening voor zowel vaste werknemers als flexwerkers. Het bedrijfsleven stelt dat werkenden, veel meer dan nu, zelf de regie kunnen nemen over hun loopbaan. Als toelichting noemt AWVN daarbij dat het werkende leven steeds langer duurt en mensen zich geen illusies moeten maken dat ze vijftig jaar lang hetzelfde werk bij hetzelfde bedrijf kunnen doen.

In hun arbeidsvoorwaardennota voor 2017 maken ondernemingsverenigingen AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland zich ook hard voor afspraken over scholingsbudgetten.

Hieronder een aantal elementen die de ondernemingsverenigingen graag anders zouden willen zien:

  • Het bedrijfsleven ziet wel heil in een zogenoemde loopbaan-apk. In de nota is een voorstel opgenomen om voortaan periodiek voor werknemers vast te stellen hoe sterk hun positie is op de arbeidsmarkt en waar aandachtspunten voor bijvoorbeeld bijscholing liggen.
  • Ook vinden werkgevers dat de arbeidsvoorwaarden minder moeten gaan afhangen van iemands leeftijd en van de lengte van het dienstverband bij dezelfde werkgever.
  • Verder zien de werkgeversverenigingen liever dat “ontziemaatregelen”, zoals extra vrije dagen voor ouderen, worden omgeruild voor bijvoorbeeld persoonlijke keuzebudgetten.
  • Ook kijken ze kritisch naar onregelmatigheidstoeslagen, omdat activiteiten nu eenmaal steeds verder verspreid over de dag plaatsvinden.

Wat betreft de loonontwikkeling houden de werkgevers vast aan hun lijn van de afgelopen jaren: een grotere loonsverhoging bij bedrijven of branches en sectoren waar dat mogelijk is en een kleinere stijging waar nog niet zoveel financiële draagkracht is, vanwege bijvoorbeeld onzekere marktomstandigheden.

Vakbond FNV kan zich niet vinden in het idee van de werkgevers om wijzigingen aan te brengen op de ontslagvergoeding. FNV is kritisch en vindt het geen goed plan om op deze manier de verantwoordelijkheid op werknemers te leggen terwijl de werkgevers hierdoor kosten gaan besparen en eenvoudiger afscheid zouden kunnen nemen van hun werknemers.

Wat dit doet met de inhoud van de cao’s en eventueel ook arbeidsvoorwaardenontwikkelingen in de niet cao-gereguleerde branches zien we met belangstelling tegemoet.

Deel deze publicatie via
Terug naar het overzicht