In 2012 besloot het kabinet om de duur van de werkloosheidsuitkering met ingang van 2016 stapsgewijs af te bouwen van drie jaar naar twee jaar. In reactie daarop hebben de vakbonden en werkgeversorganisaties in het Sociaal Akkoord van 2013 met het toenmalige kabinet afgesproken dat ze het derde WW-jaar in ere zouden mogen herstellen via de CAO-fondsen. De vakbonden en werkgevers zijn hierover nu in gesprek. Hoewel dit niet zonder slag of stoot ging, is er sinds gisteren een akkoord.

Nadat het kabinet in 2012 had besloten de maximale WW-duur terug te brengen van 38 maanden naar 24 maanden, is in het Sociaal Akkoord tussen werkgevers en vakbonden afgesproken dat het derde WW-jaar gerepareerd kan worden via CAO’s.

Recent heeft demissionair minister Asscher in een brief aan de sociale partners geschreven dat zij verder kunnen onderhandelen over de invulling van zo’n derde WW-jaar. Per economische sector gaan werknemers premie afdragen in CAO-fondsen, waaruit het derde jaar WW zal worden betaald. Asscher meldt dat werkgevers en vakbonden vrij zijn om afspraken te maken over de nadere invulling hiervan. Volgens het plan zullen werkenden ook weer sneller WW-rechten opbouwen. Deze opbouw was in 2012 ook versoberd door het kabinet. Sinds die versobering is het zo dat een werknemer de eerste tien jaar dat hij werkt, jaarlijks een maand WW opbouwt en daarna jaarlijks nog maar een halve maand. Dat laatste wordt weer teruggedraaid zodat werknemers ook na tien jaar werken jaarlijks een maand WW opbouwen.

Na de brief van Asscher zijn de vakbonden meteen in actie gekomen en zij wilden dat de werkgeversorganisaties zo snel mogelijk zouden instemmen met de WW-reparatie. Werkgeversorganisatie VNO-NCW gaf daarop aanvankelijk aan dat de Stichting van de Arbeid hier nog definitief over moet besluiten na interne beraadslaging bij de sociale partners zelf. Zij gingen dus niet mee in het tempo van de vakbonden, wat tot boosheid bij de bonden leidden. De bonden hebben daarop de overleggen opgeschort.

Op 23 april jl. liet VNO-NCW zich vervolgens iets welwillender uit over het plan tot reparatie van het derde WW-jaar. Wel gaf zij aan dat zij tijd nodig heeft om zich over het plan te beraden. Inmiddels is gisteren, 8 mei 2017, door het VNO-NCW-bestuur in een gezamenlijke vergadering met MKB-Nederland besloten om alsnog akkoord te gaan met de afspraken over de reparatie van het derde WW-jaar.

Werkgevers en vakbonden gaan daarmee de versobering van de WW, die door Rutte II werd doorvoerde, in cao’s definitief ongedaan maken. De vraag is overigens nog wel of de uitwerking van het derde WW-jaar in cao’s zo gemakkelijk zal verlopen. De werkgevers hebben namelijk wel een paar eisen gesteld aan hun akkoord. Zo willen zij geen extra administratieve lasten en willen de werkgevers ook dat de kosten werkelijk voor rekening van de werknemers komen, hetgeen betekent dat werkgevers niet geconfronteerd willen worden met extra looneisen van de vakbonden. Dat zou nog wel eens tot wat discussies kunnen leiden.

Deel deze publicatie via
Terug naar het overzicht