Iedereen die op zijn eerste WW-dag nog maar een jaar of korter heeft te gaan totdat hij de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, hoeft niet te solliciteren. Deze werklozen zijn dan bijvoorbeeld ook niet verplicht om mee te werken aan scholing of opleiding om de kans op een baan te vergroten.

Deze regeling is niet nieuw. Wel nieuw is het voornemen van Minister Asscher om de vrijstelling van de sollicitatieplicht ook te laten gelden voor werklozen die al eerder een WW-uitkering hebben dan een jaar voordat zij de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. Werklozen die gedurende hun uitkeringsperiode het moment bereiken waarop zij nog maar een jaar te gaan hebben totdat zij recht hebben op een AOW-uitkering, hoeven straks eveneens vanaf dat moment niet meer te solliciteren.

Om deze wijziging door te voeren is een aanpassing nodig van de Regeling vrijstelling sociale zekerheidswetten. De aanpassingen gaan overigens ook gelden voor mensen die reeds in de ZW, WIA en IOW zitten en nog (maximaal) een jaar hebben te gaan tot hun AOW-gerechtigde leeftijd.

Het is de bedoeling dat de nieuwe regeling in de loop van dit kalenderjaar door UWV gaat worden uitgevoerd. Als dat concreet wordt, dan zal Minister Asscher de Tweede Kamer daarover inlichten. Wij zullen er dan ook weer aandacht aan besteden.

Deel deze publicatie via
Terug naar het overzicht