REMINDER

 

Werkgevers die een transitievergoeding hebben betaald aan werknemers van wie de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid kunnen compensatie krijgen van UWV. Dit geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald.

 

Let op: voor vergoedingen die zijn betaald in de periode 1 juli 2015 tot 1 april 2020 eindigt de mogelijkheid om compensatie aan te vragen op 1 oktober 2020.

Vraag dus de compensatie voor betaalde transitievergoedingen in ‘oude’ gevallen tijdig aan. Aanvragen indienen kan nog tot en met 30 september 2020!

 

Hoe zat het ook alweer?

Nog even ter herinnering, de voorwaarden voor compensatie op een rij.

  • Het einde van de wettelijke loonbetalingsverplichting lag op of na 1 juli 2015.
  • De gehele transitievergoeding is werkelijk door de werkgever betaald.
  • Bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
  • De werknemer had op grond van de wet recht op de transitievergoeding.

 

Een en ander moet worden aangetoond met een vaststellingsovereenkomst, een ontslagvergunning van UWV of een ontbindingsbeschikking van de rechter.

Maximale compensatie

De maximale compensatie ligt volgens de Hoge Raad op wat “aan transitievergoeding verschuldigd zou zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op de dag na die waarop de werkgever wegens arbeidsongeschiktheid van de werknemer de arbeidsovereenkomst zou kunnen (doen) beëindigen”. Bij slapende dienstverbanden die alsnog worden beëindigd, zal de compensatie dus lager (kunnen) zijn dan wat bij beëindiging wettelijk aan transitievergoeding verschuldigd is.

‘Gevallen’ vanaf 1 april 2020

Voor transitievergoedingen die op of na 1 april 2020 zijn betaald in verband met ontslag wegens arbeidsongeschiktheid geldt steeds de reguliere aanvraagtermijn van zes maanden.

Verplicht meewerken aan verzoek werknemer

Ten slotte brengen wij graag deze uitspraak van de Hoge Raad in herinnering, waarover wij eerder schreven: Hoge Raad: verplicht meewerken aan beëindigen slapend dienstverband. Dit is dus het uitgelezen moment om nog eens af te wegen of een bestaand slapend dienstverband niet beter alsnog snel zou moeten worden beëindigd.

Deel deze publicatie via
Terug naar het overzicht