Haagse plannen voor het arbeidsrecht

Met nog een kleine week te gaan tot de Tweede Kamerverkiezingen, heeft slechts 40% van de kiezers bepaald waar hun stem naartoe gaat. Voor alle zwevende kiezers met specifieke interesse in arbeid, sociale zekerheid en fiscaliteit hebben wij misschien nog een handig hulpmiddel.

Coronavirus actualiteiten

De actualiteiten en maatregelen rond het coronavirus volgen elkaar in razendsnel tempo op. Een belangrijke ontwikkeling betreft de afschaffing van de regeling Werktijdverkorting en de introductie van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Hieronder de hoofdlijnen van deze noodmaatregel, die nu nog in detail wordt uitgewerkt, aangevuld met een aantal praktische andere aandachtspunten bij thuiswerkende medewerkers.

Handhaving Wet DBA verder opgeschort

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Staatssecretaris Snel van Financiën hebben de Tweede Kamer afgelopen vrijdag geschreven dat de opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. De handhaving van de Wet DBA werd eerder al een aantal keer opgeschort. Zie onder meer: […]

Geruststellend bericht over Wet DBA?

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) doet maar weer eens een poging om opdrachtgevers in tientallen sectoren en honderdduizenden individuele zzp’ers tot kalmte te manen over de Wet DBA. Ditmaal doet hij dat door het versturen van een brief met nadere toelichting.

Controle op Wet DBA op de lange baan

De afschaffing van de VAR en de introductie van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) blijft de gemoederen bezighouden. Na veel kritiek op de Wet DBA, heeft staatssecretaris Wiebes op 18 november 2016 aangekondigd dat de implementatietermijn van de Wet DBA wordt verlengd tot tenminste 1 januari 2018. Wiebes wil hiermee de onzekerheid die er op dit moment heerst, wegnemen. Maar wat betekent dit in de praktijk?