Geen ontslag door ziekmelding op dag indiening UWV-ontslagaanvraag

Als een werkgever een werknemer wil ontslaan, zal deze altijd moeten waken voor ziekmeldingen, omdat (daadwerkelijk) zieke werknemers worden beschermd tegen ontslag. Daarom wordt hierop in de praktijk waar mogelijk geanticipeerd bij naderende ontslagaanvragen of ontbindingsverzoeken. Soms valt een ziekmelding en indiening van een ontslagaanvraag samen op dezelfde dag. Kan een werknemer zich dan nog […]