De Ondernemingskamer over het adviesrecht van de OR door de jaren heen

Heeft het zin om naar de Ondernemingskamer te gaan?

Onlangs is bij Uitgeverij Boom (Boomjuridisch) een boek verschenen over 40 jaar rechtspraak van de Ondernemingskamer over het adviesrecht. In dit boek wordt onder andere aandacht besteed aan een onderzoek naar de resultaten van de aan de Ondernemingskamer voorgelegde artikel 25 WOR of advies geschillen.

Ruimer instemmingsrecht OR bij pensioenen

Op 7 juni 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wetswijziging die leidt tot een uitbreiding van het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) met betrekking tot pensioenen. Deze uitbreiding houdt in dat de OR ook bij uitvoering van de pensioenregeling door een pensioenfonds instemmingsrecht heeft bij wijziging van de pensioenregeling.