Transitievergoeding valt niet onder normering WNT

De kantonrechter in Utrecht heeft zich afgelopen maand uitgesproken over de verhouding tussen de WNT en de WWZ. In deze uitspraak oordeelde de rechter dat de transitievergoeding van een topfunctionaris niet door de WNT wordt genormeerd. Ook stelde de rechter dat het niet (meer) aan de rechter is om een vergoeding te bepalen, zodat het verzoek om toekenning van de transitievergoeding wordt afgewezen.