Billijke vergoeding blijft onvoorspelbaar

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid in 2015 kan de rechter een werknemer een billijke vergoeding toekennen bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Bij de invoering van de wet heeft de wetgever bewust geen criteria willen geven voor het vaststellen van de hoogte van de vergoeding.

Voorzieningen bij hoger beroep tegen een ontbindingsbeschikking

Sinds de Wet werk en zekerheid kan er in hoger beroep en in cassatie worden gegaan van een ontbindingsbeschikking van de kantonrechter. Indien er hoger beroep of cassatie tegen de ontbindingsbeschikking wordt ingesteld, dan schorst dit niet de tenuitvoerlegging. Dit betekent dat wanneer een ontbindingsverzoek wordt toegewezen, de arbeidsovereenkomst eindigt. Stel dat de werknemer dan […]

De gevolgen van het regeerakkoord voor HR

Het heeft even geduurd, maar het is zover: op 10 oktober 2017 hebben de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hun regeerakkoord gepresenteerd. Wat betekent dit voor HR? Het regeerakkoord bevat veel nieuwe voornemens en maatregelen die invloed hebben op arbeid en de organisatie van werk en daarmee op het werk van de HR-professional. Met […]

Evaluatie WWZ

Begin december heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over de begroting van SZW en daarbij is ook de WWZ geëvalueerd. Onder meer werden er kritische opmerkingen geplaatst over het aantal afwijzingen van ontbindingsverzoeken bij de rechtbank.

Asscher kondigt aanpassingen WWZ aan

Vanochtend heeft Minister Asscher tijdens een persconferentie aangekondigd dat de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op een aantal punten zal worden aangepast. Kabinet, coalitie en sociale partners zijn het erover eens dat de volgende onderdelen snel moeten worden gewijzigd.