Thuiswerken na de coronacrisis?

Thuiswerken na de coronacrisis?

Thuiswerken leek op haar retour, maar de coronacrisis heeft daar waarschijnlijk structureel verandering in gebracht. Nog daargelaten de antwoorden op de vragen of het virus altijd in ons midden zal blijven en of het kantoor volledig corona-proof valt te maken – een zorgplicht van de werkgever -, veel kantoormensen hebben ondervonden dat het massaal en langdurig in de file staan enkel om op tijd op het werk te verschijnen eigenlijk een onzinnige bezigheid is.

Meer flexibiliteit voor werknemers: Wet flexibel werken

We gaan het nieuwe jaar in met een nieuwe wet: de Wet flexibel werken. Deze is per 1 januari 2016 in werking getreden. De wet brengt wijzigingen aan in de Wet aanpassing arbeidsduur, die nu opgenomen is in de Wet flexibel werken. De wet is in april 2015 al aangekondigd, maar het was nog niet duidelijk per wanneer deze in werking zou gaan treden.

In vervolg op ons eerdere bericht “Flexibel werken wordt gemakkelijker” van mei afgelopen jaar, zetten we hieronder op een rij wat dat precies betekent voor de praktijk vanaf 1 januari 2016.

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Op 1 januari 2016 is de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking getreden. Deze wet bevat een paar ingrijpende maatregelen die het voor werkgevers (nog) aantrekkelijker maken om AOW-gerechtigden in dienst te houden of te nemen. Wij geven een overzicht.

Flexibel werken wordt gemakkelijker

Werknemers kunnen een verzoek indienen bij hun werkgever om hun arbeidsduur te verminderen of te vermeerderen. Die mogelijkheid staat in de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa) en is nu uitgebreid. Werknemers kunnen binnenkort ook een verzoek indienen om hun werktijden aan te passen en om op een andere plaats te werken dan zij tot nu toe deden, bijvoorbeeld thuis. Een werkgever mag die verzoeken niet zomaar weigeren.