Geruststellend bericht over Wet DBA?

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) doet maar weer eens een poging om opdrachtgevers in tientallen sectoren en honderdduizenden individuele zzp’ers tot kalmte te manen over de Wet DBA. Ditmaal doet hij dat door het versturen van een brief met nadere toelichting.

Controle op Wet DBA op de lange baan

De afschaffing van de VAR en de introductie van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) blijft de gemoederen bezighouden. Na veel kritiek op de Wet DBA, heeft staatssecretaris Wiebes op 18 november 2016 aangekondigd dat de implementatietermijn van de Wet DBA wordt verlengd tot tenminste 1 januari 2018. Wiebes wil hiermee de onzekerheid die er op dit moment heerst, wegnemen. Maar wat betekent dit in de praktijk?