Wijziging pensioenregeling: instemming moet welbewust zijn

Veel werkgevers zijn bezig met wijzigingen in of van de pensioenregeling. Dat gebeurt niet altijd even nadrukkelijk, soms gaat een werkgever er te snel vanuit dat een werknemer wel akkoord is met de wijziging, terwijl deze daar niet nadrukkelijk en weloverwogen mee heeft ingestemd. Dat brengt een risico mee: onder omstandigheden kan een werknemer dan […]