Reorganiseren wegens coronacrisis, afspiegelen

Reorganisatie wegens coronacrisis, afspiegelen

Gevreesd wordt dat na afloop van de NOW 2.0 regeling – de financiële hulpmaatregelen van de overheid – per 1 oktober a.s. vele bedrijven alsnog failliet zullen gaan. Faillissementen kunnen soms worden voorkomen door tijdig te reorganiseren en afscheid te nemen van werknemers wegens verslechterde bedrijfseconomische omstandigheden.

Contractueel overeengekomen datum indiensttreding bindend voor berekening transitievergoeding

De wettelijke transitievergoeding wordt berekend aan de hand van het salaris c.a. en de lengte van het dienstverband van de werknemer. In een recente zaak tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst verschilden werkgever en werknemer van mening over de precieze datum van indiensttreding en de daaraan gekoppelde berekening van de transitievergoeding. De werknemer stelde dat hij […]

Moment van ingaan van bedenktermijn

De bedenktermijn is vorig jaar geïntroduceerd als extra bescherming voor de werknemer die akkoord gaat met een beëindigingsregeling. De werknemer kan zich binnen 14 dagen “bedenken” en zijn akkoord met de regeling intrekken. Dat kan de werknemer doen, zonder opgaaf van redenen, wat bij werkgevers een onzekerheid meebrengt en de timing van beëindigingsonderhandelingen beïnvloedt.