Evaluatie ontslagrecht onder de WWZ

Per 1 juli 2015 is het gewijzigde ontslagrecht in werking getreden. Sinds die datum is bij ontslag om bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid UWV het loket. Dat wil zeggen dat een werkgever het UWV om toestemming moet vragen om op te mogen zeggen. Bij ontslag om andere, persoonlijke redenen is de kantonrechter het aangewezen loket. Dit betekent dat de werkgever daar zal moeten verzoeken om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Geen keuze dus meer voor de werkgever. De eerste evaluatie van minister Asscher gaat in op de uitvoering van de ontslagaanvragen door het UWV en de inmiddels verschenen rechtspraak met betrekking tot het ontslagrecht.

Procedure via UWV toch (nog) niet digitaal

Per 1 juli 2015 bepaalt de ontslaggrond of een werkgever voor ontslag naar het UWV moet of naar de kantonrechter. De procedure bij het UWV neemt op dit moment met gemak 6 tot 8 weken in beslag. In het Sociaal Akkoord is al gezegd dat deze procedure sneller moet en hierbij is een (streef)termijn van 4 tot 5 weken genoemd. Om deze versnelling te realiseren, wordt de procedure bij het UWV volledig gedigitaliseerd. Op 10 februari jl. is echter besloten om deze digitalisering voorlopig on-hold te zetten.