Verkorting periode van loondoorbetaling bij ziekte voor MKB

We berichtten u al eerder dat de loondoorbetalingsplicht voor kleinere werkgevers mogelijk gaat veranderen. In geval van ziekte van een werknemer is een werkgever nu gehouden om gedurende (maximaal) twee jaar de werknemer door te betalen. Deze verplichting geldt ongeacht hoeveel werknemers de werkgever in dienst heeft. Vooral voor kleine ondernemers leidt dit tot een aanzienlijke financiële last en vormt daardoor een drempel om personeel aan te nemen. Om die reden pleit het kabinet voor een verkorting van de loondoorbetalingsverplichting voor kleine ondernemers.