Wetsvoorstel Transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden en langdurige arbeidsongeschiktheid

Op vrijdag 24 maart jl. is het wetsvoorstel Transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden en langdurige arbeidsongeschiktheid gepubliceerd. Het voorstel bevat wijzigingen die betrekking hebben op het verschuldigd zijn van een transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Onderdeel daarvan is het voorstel om werkgevers te compenseren voor transitievergoedingen die zijn betaald […]

Korter loon betalen zieke medewerker

Werkgevers hebben een wettelijke plicht tot loondoorbetaling gedurende twee jaar arbeidsongeschiktheid. Zeker voor kleinere organisaties is dit een flinke kostenpost, die soms nauwelijks is te dragen. Dat leidt tot een alsmaar luider pleidooi voor aanpassing van de regels.