Thuiswerken na de coronacrisis?

Thuiswerken na de coronacrisis?

Thuiswerken leek op haar retour, maar de coronacrisis heeft daar waarschijnlijk structureel verandering in gebracht. Nog daargelaten de antwoorden op de vragen of het virus altijd in ons midden zal blijven en of het kantoor volledig corona-proof valt te maken – een zorgplicht van de werkgever -, veel kantoormensen hebben ondervonden dat het massaal en langdurig in de file staan enkel om op tijd op het werk te verschijnen eigenlijk een onzinnige bezigheid is.

Coronavirus actualiteiten

De actualiteiten en maatregelen rond het coronavirus volgen elkaar in razendsnel tempo op. Een belangrijke ontwikkeling betreft de afschaffing van de regeling Werktijdverkorting en de introductie van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Hieronder de hoofdlijnen van deze noodmaatregel, die nu nog in detail wordt uitgewerkt, aangevuld met een aantal praktische andere aandachtspunten bij thuiswerkende medewerkers.

Flexibel werken wordt gemakkelijker

Werknemers kunnen een verzoek indienen bij hun werkgever om hun arbeidsduur te verminderen of te vermeerderen. Die mogelijkheid staat in de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa) en is nu uitgebreid. Werknemers kunnen binnenkort ook een verzoek indienen om hun werktijden aan te passen en om op een andere plaats te werken dan zij tot nu toe deden, bijvoorbeeld thuis. Een werkgever mag die verzoeken niet zomaar weigeren.