Adviesrecht OR over salaris topbestuurders?

Er komt waarschijnlijk een uitbreiding aan van het adviesrecht van de OR ten aanzien van het salaris van topbestuurders. Naar aanleiding van een kamerdebat op 14 januari jl. over inkomens-en vermogensverdeling heeft Minister Asscher van Sociale Zaken in de Tweede Kamer dit aangekondigd.