Het non-concurrentiebeding en het belemmeringsverbod uit de Waadi

Een werknemer die door een detacheringsbedrijf wordt gedetacheerd bij een andere onderneming en vervolgens door die andere onderneming een arbeidsovereenkomst krijgt aangeboden om na de detachering bij haar in dienst te treden, mag door zijn werkgever (de detacheerder) niet worden beperkt door bijvoorbeeld een non-concurrentiebeding. Dat is vastgelegd in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs […]

Hoge Raad over geldigheid relatiebeding in personeelsreglement

Volgens artikel 7:653 BW moet een concurrentiebeding schriftelijk worden overeengekomen. Dat geldt ook voor een relatiebeding. Schriftelijk overeenkomen kan in een arbeidsovereenkomst of in een separaat door werkgever en werknemer ondertekend document. Maar kan dat ook door het concurrentiebeding of relatiebeding op te nemen in een personeelsreglement of handboek arbeidsvoorwaarden en daarnaar te verwijzen? De […]

Wat te bedingen over social media?

Social media zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks bestaan. Ook in de arbeidsverhouding spelen social media, zoals Facebook, LinkedIn en Twitter, een grote rol. Als werkgever is het verstandig om daar rekening mee te houden en op te anticiperen.