Het pensioenontslag onder de WWZ

In het huidige arbeidsrecht is het einde van de arbeidsovereenkomst vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd niet geregeld in de wet. Daarom is in veel arbeidsovereenkomsten een bepaling opgenomen die regelt dat de arbeidsovereenkomst van de werknemer (in ieder geval) eindigt op het moment dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Dit noemen we het zogenaamde “pensioenbeding”.