De gevolgen van het regeerakkoord voor HR

Het heeft even geduurd, maar het is zover: op 10 oktober 2017 hebben de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hun regeerakkoord gepresenteerd. Wat betekent dit voor HR? Het regeerakkoord bevat veel nieuwe voornemens en maatregelen die invloed hebben op arbeid en de organisatie van werk en daarmee op het werk van de HR-professional. Met […]

Ontbinding op grond van de “h-grond’

Sinds 1 juli 2015 kent de wet een limitatieve opsomming van de ontslaggronden. Een arbeidsovereenkomst kan op verzoek van een werkgever alleen ontbonden worden als er sprake is van een “voldragen” grond voor ontbinding en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, indien een andere passende functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt.