Billijke vergoeding blijft onvoorspelbaar

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid in 2015 kan de rechter een werknemer een billijke vergoeding toekennen bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Bij de invoering van de wet heeft de wetgever bewust geen criteria willen geven voor het vaststellen van de hoogte van de vergoeding.

Geen ontslag door ziekmelding op dag indiening UWV-ontslagaanvraag

Als een werkgever een werknemer wil ontslaan, zal deze altijd moeten waken voor ziekmeldingen, omdat (daadwerkelijk) zieke werknemers worden beschermd tegen ontslag. Daarom wordt hierop in de praktijk waar mogelijk geanticipeerd bij naderende ontslagaanvragen of ontbindingsverzoeken. Soms valt een ziekmelding en indiening van een ontslagaanvraag samen op dezelfde dag. Kan een werknemer zich dan nog […]