Transitievergoeding valt niet onder normering WNT

De kantonrechter in Utrecht heeft zich afgelopen maand uitgesproken over de verhouding tussen de WNT en de WWZ. In deze uitspraak oordeelde de rechter dat de transitievergoeding van een topfunctionaris niet door de WNT wordt genormeerd. Ook stelde de rechter dat het niet (meer) aan de rechter is om een vergoeding te bepalen, zodat het verzoek om toekenning van de transitievergoeding wordt afgewezen.

Ontbinding op grond van de “h-grond’

Sinds 1 juli 2015 kent de wet een limitatieve opsomming van de ontslaggronden. Een arbeidsovereenkomst kan op verzoek van een werkgever alleen ontbonden worden als er sprake is van een “voldragen” grond voor ontbinding en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, indien een andere passende functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt.

Pro forma nog mogelijk?

Eén van de vragen die meteen al op kwam bij de introductie van de WWZ was: kan je nog steeds een pro forma ontbinding krijgen van de rechtbank en wat verandert er in die procedure? In dit artikel geven we antwoord op die vraag.