De Ondernemingskamer over het adviesrecht van de OR door de jaren heen

Heeft het zin om naar de Ondernemingskamer te gaan?

Onlangs is bij Uitgeverij Boom (Boomjuridisch) een boek verschenen over 40 jaar rechtspraak van de Ondernemingskamer over het adviesrecht. In dit boek wordt onder andere aandacht besteed aan een onderzoek naar de resultaten van de aan de Ondernemingskamer voorgelegde artikel 25 WOR of advies geschillen.

Ruimer instemmingsrecht OR bij pensioenen

Op 7 juni 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wetswijziging die leidt tot een uitbreiding van het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) met betrekking tot pensioenen. Deze uitbreiding houdt in dat de OR ook bij uitvoering van de pensioenregeling door een pensioenfonds instemmingsrecht heeft bij wijziging van de pensioenregeling.

Beleidsregels Cameratoezicht

Donderdag 28 januari jl. was de Dag van de Privacy. Op die dag heeft de Autoriteit Persoonsgegevens beleidsregels inzake cameratoezicht bekendgemaakt. Deze beleidsregels zijn bedoeld om ondernemingen te helpen bij de privacy afweging die zij moeten maken als ze camera’s willen gebruiken.

Overgangsrecht Transitievergoeding: anti-cumulatie en voorkomen ontslaggolf tegen 1 juli 2015

Vanaf 1 juli 2015 moeten werkgevers een transitievergoeding betalen aan alle werknemers van wie de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en op initiatief van de werkgever wordt beëindigd of niet wordt verlengd. Die regeling heeft onmiddellijke werking. In de aanloop naar 1 juli 2015 zijn echter twee overgangsproblemen opgekomen. Oplossingen zijn in de maak.

Adviesrecht OR over salaris topbestuurders?

Er komt waarschijnlijk een uitbreiding aan van het adviesrecht van de OR ten aanzien van het salaris van topbestuurders. Naar aanleiding van een kamerdebat op 14 januari jl. over inkomens-en vermogensverdeling heeft Minister Asscher van Sociale Zaken in de Tweede Kamer dit aangekondigd.