Wetsvoorstel Transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden en langdurige arbeidsongeschiktheid

Op vrijdag 24 maart jl. is het wetsvoorstel Transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden en langdurige arbeidsongeschiktheid gepubliceerd. Het voorstel bevat wijzigingen die betrekking hebben op het verschuldigd zijn van een transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Onderdeel daarvan is het voorstel om werkgevers te compenseren voor transitievergoedingen die zijn betaald […]

Vrijstelling sollicitatieplicht voor oudere werknemers

Iedereen die op zijn eerste WW-dag nog maar een jaar of korter heeft te gaan totdat hij de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, hoeft niet te solliciteren. Deze werklozen zijn dan bijvoorbeeld ook niet verplicht om mee te werken aan scholing of opleiding om de kans op een baan te vergroten. Deze regeling is niet nieuw. Wel […]

Adviesrecht OR over salaris topbestuurders?

Er komt waarschijnlijk een uitbreiding aan van het adviesrecht van de OR ten aanzien van het salaris van topbestuurders. Naar aanleiding van een kamerdebat op 14 januari jl. over inkomens-en vermogensverdeling heeft Minister Asscher van Sociale Zaken in de Tweede Kamer dit aangekondigd.