Indexering transitievergoeding

Op dit moment is de hoogte van de maximale transitievergoeding EUR 75.000, of een jaarsalaris als dit hoger is. Dit volgt uit artikel 7:673 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. De hoogte van de maximale transitievergoeding van EUR 75.000 wordt ieder jaar met ingang van 1 januari gewijzigd overeenkomstig de ontwikkeling van de contractlonen.