Transitievergoeding: verduidelijking berekening bij oproepkrachten

Nu we in de praktijk aan de slag zijn met de transitievergoeding, komen er steeds meer vragen op over de berekening. Het loon vormt de basis voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding. Met welk loon dan precies gerekend moet worden is bijvoorbeeld bij oproepkrachten niet altijd helder, omdat deze geen vaste arbeidsduur hebben. De Regeling looncomponenten en arbeidsduur bevat rekenregels hiervoor en wordt aangepast om deze duidelijker en beter uitvoerbaar te maken.Dat is op 13 oktober jl. bekend gemaakt.