Tussentijds oordeel van UWV over re-integratie-inspanningen

Als werkgever dien je er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat een zieke werknemer zo snel mogelijk weer re-integreert. Maximaal gedurende twee jaar moet nauwkeurig worden gewerkt aan re-integratie en moeten tijdig de aangewezen vervolgstappen worden gezet. Is een werknemer na twee jaar ziekte nog niet hersteld en is er geen zicht […]

Korter loon betalen zieke medewerker

Werkgevers hebben een wettelijke plicht tot loondoorbetaling gedurende twee jaar arbeidsongeschiktheid. Zeker voor kleinere organisaties is dit een flinke kostenpost, die soms nauwelijks is te dragen. Dat leidt tot een alsmaar luider pleidooi voor aanpassing van de regels.