Het coronavirus en de loonbetaling

Als gevolg van het coronavirus is een dagelijks groeiend aantal in Nederland wonende en werkende mensen ziek geworden. Zij zitten in Nederland of in het buitenland in quarantaine. Die mensen kunnen niet naar hun werk, ondanks dat zij zich misschien niet eens ziek voelen. Hebben zij wel recht op loon?

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Op 1 januari 2016 is de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking getreden. Deze wet bevat een paar ingrijpende maatregelen die het voor werkgevers (nog) aantrekkelijker maken om AOW-gerechtigden in dienst te houden of te nemen. Wij geven een overzicht.

Verkorting periode van loondoorbetaling bij ziekte voor MKB

We berichtten u al eerder dat de loondoorbetalingsplicht voor kleinere werkgevers mogelijk gaat veranderen. In geval van ziekte van een werknemer is een werkgever nu gehouden om gedurende (maximaal) twee jaar de werknemer door te betalen. Deze verplichting geldt ongeacht hoeveel werknemers de werkgever in dienst heeft. Vooral voor kleine ondernemers leidt dit tot een aanzienlijke financiële last en vormt daardoor een drempel om personeel aan te nemen. Om die reden pleit het kabinet voor een verkorting van de loondoorbetalingsverplichting voor kleine ondernemers.