Uitbreiding mogelijkheden zorgverlof: per 1 juli 2015

We berichtten hier al eerder over het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. Dit wetsvoorstel zorgt onder meer voor wijzigingen in de Wet arbeid en zorg (WAZO). De wetswijzigingen zijn inmiddels definitief en voor een deel al in werking getreden. Hoewel de wijzigingen ten aanzien overige verlofvormen al gelden sinds 1 januari 2015, gelden de wijzigingen ten aanzien van het kortdurend en langdurend zorgverlof pas per 1 juli 2015.