fiorens-Overzicht van het nieuwe ambtenarenrecht

Overzicht van het nieuwe ambtenarenrecht

In drie delen geven wij u een overzicht van het nieuwe ambtenarenrecht dat van toepassing is vanaf 1 januari 2020. Deze week: deel 2.

Voor de individuele ambtenaar blijkt niet uit één document welke rechten en plichten hij heeft. Voor een gewone werknemer geldt dat die zijn neergelegd in een arbeidsovereenkomst, waarbij veelal wordt verwezen naar een personeelsreglement/personeelshandboek en/of een cao. De ‘oude’ ambtenaar kent een aanstellingsbesluit. Daarnaast geldt de voor hem van toepassing zijnde rechtspositionele regeling, waarin veelal zeer uitgebreide arbeidsvoorwaarden worden benoemd.

Klokkenluidersregeling per 1 juli 2016 verplicht

Op 1 juli 2016 treedt de wet Huis voor Klokkenluiders (Wet Hvk) in werking. Werknemers moeten de gelegenheid hebben om misstanden aan de kaak te stellen met bescherming ten aanzien van hun (rechts)positie. De nieuwe wet heeft als doel de meldmogelijkheden en de bescherming van werknemers te verbeteren.