Kantonrechtersformule terug van weggeweest?!

Net nu we allemaal min of meer gewend zijn aan het feit dat de kantonrechtersformule uit ons landschap is verdwenen, althans dat deze door een rechter niet meer toegekend gaat worden, komt er een uitspraak van de kantonrechter te Amsterdam die toch weer teruggrijpt op de kantonrechtersformule.

Uitvoeringsregels gepubliceerd: Ontslagregeling

De Ontslagregeling is eigenlijk een nieuwe variant van het Ontslagbesluit, dat nu geldt als kader voor de UWV-ontslagprocedure. Hierin is een aantal al bekende regels vastgelegd, maar er staan ook nieuwe uitvoeringsregels in die verband houden met de nieuwe regels rond ontslag en de transitievergoeding.

Procederen onder de WWZ

Vanaf 1 juli 2015 verandert er veel in de manier waarop werkgevers en werknemers kunnen procederen in het arbeidsrecht. Om te beginnen bepaalt de ontslaggrond straks de ontslagroute. Als een werkgever een werknemer wil ontslaan dan kunnen partijen daar ook na 1 juli 2015 nog steeds afspraken over maken in een vaststellingsovereenkomst. Maar als het niet lukt om gezamenlijk afspraken te maken (of als een of beide partijen dat niet wil), dan moet de partij die het initiatief neemt ofwel verplicht naar UWV ofwel verplicht naar de kantonrechter. Je kunt niet meer zelf het loket kiezen, zoals nu nog het geval is. En als je dan in een procedure zit, dan kan die wel eens heel lang gaan duren.