Schijnzelfstandige heeft recht op vakantiedagen

Terwijl het kabinet heeft aangekondigd [De gevolgen van het regeerakkoord voor HR] dat de Wet DBA zal worden afgeschaft en er een nieuwe wet komt ter voorkoming van schijnzelfstandigheid, heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie op 29 november jl. juist op dit vlak een baanbrekende uitspraak gedaan. Medewerkers die als schijnzelfstandige werken, […]

Bescherming werknemers bij flitsfaillissement

In geval van faillissement hebben werknemers een minder beschermde rechtspositie. Onder meer geldt dan niet dat de rechten en verplichtingen van werknemers bij overgang van onderneming automatisch over gaan op de nieuwe werkgever en de overgang van onderneming geen reden tot ontslag is. In het faillissement van kinderopvangorganisatie Estro is de vraag aan de orde […]