H-grond is geen reparatiegrond

De WWZ is er inmiddels al een tijdje, maar het blijft nog worstelen met de nieuwe gronden voor ontbinding. Recentelijk is er bij de kantonrechter Roermond geprocedeerd over de G-grond (verstoorde arbeidsverhouding) en de H-grond (de “restgrond”). In de uitspraak kwam weer eens duidelijk naar voren dat voor een verstoring van de arbeidsverhouding echt wel […]

Ontbinding op grond van de “h-grond’

Sinds 1 juli 2015 kent de wet een limitatieve opsomming van de ontslaggronden. Een arbeidsovereenkomst kan op verzoek van een werkgever alleen ontbonden worden als er sprake is van een “voldragen” grond voor ontbinding en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, indien een andere passende functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt.