Overgangsrecht Transitievergoeding: anti-cumulatie en voorkomen ontslaggolf tegen 1 juli 2015

Vanaf 1 juli 2015 moeten werkgevers een transitievergoeding betalen aan alle werknemers van wie de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en op initiatief van de werkgever wordt beëindigd of niet wordt verlengd. Die regeling heeft onmiddellijke werking. In de aanloop naar 1 juli 2015 zijn echter twee overgangsproblemen opgekomen. Oplossingen zijn in de maak.

Procederen onder de WWZ

Vanaf 1 juli 2015 verandert er veel in de manier waarop werkgevers en werknemers kunnen procederen in het arbeidsrecht. Om te beginnen bepaalt de ontslaggrond straks de ontslagroute. Als een werkgever een werknemer wil ontslaan dan kunnen partijen daar ook na 1 juli 2015 nog steeds afspraken over maken in een vaststellingsovereenkomst. Maar als het niet lukt om gezamenlijk afspraken te maken (of als een of beide partijen dat niet wil), dan moet de partij die het initiatief neemt ofwel verplicht naar UWV ofwel verplicht naar de kantonrechter. Je kunt niet meer zelf het loket kiezen, zoals nu nog het geval is. En als je dan in een procedure zit, dan kan die wel eens heel lang gaan duren.

Het pensioenontslag onder de WWZ

In het huidige arbeidsrecht is het einde van de arbeidsovereenkomst vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd niet geregeld in de wet. Daarom is in veel arbeidsovereenkomsten een bepaling opgenomen die regelt dat de arbeidsovereenkomst van de werknemer (in ieder geval) eindigt op het moment dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Dit noemen we het zogenaamde “pensioenbeding”.

Slim aanzeggen; hoe doe je dat?

Vanaf 1 januari 2015 is de aanzegverplichting ingevoerd. Op basis daarvan moet een werkgever iedere arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd van minimaal 6 maanden ‘aanzeggen’. Dat betekent dat een werkgever ten minste een maand voordat de tijdelijke arbeidsovereenkomst afloopt aan de werknemer moet mededelen of hij van plan is de arbeidsovereenkomst te verlengen of niet. Dat is in alle gevallen aan de orde, dus zowel als de werkgever voornemens is de arbeidsovereenkomst te verlengen, als wanneer de werkgever voornemens is met de werknemer te stoppen. Maar hoe kun je slim aanzeggen?