Hogere (billijke) vergoeding bij “vergaande gevolgen voor de werknemer” bij ontslag

Met de komst van de WWZ leek het erop dat de gevolgen van het ontslag voor een werknemer niet meer relevant waren voor de hoogte van de te betalen vergoeding. Dit voorjaar heeft het Gerechtshof Den Haag echter een arrest gewezen, waarin de gevolgen van het ontslag (het zogenoemde gevolgencriterium) voor de betreffende werkneemster wel zijn meegewogen in de berekening van de billijke vergoeding. Wat wil dat zeggen?