Billijke vergoeding na seksueel grensoverschrijdend gedrag

Na de onthullingen rondom The Voice of Holland is seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer een belangrijk thema geworden. 36 organisaties, waaronder de FNV, zijn een petitie gestart om meer aandacht te krijgen voor dit onderwerp. Dat ook de rechtspraak niet gecharmeerd is van seksueel grensoverschrijdend gedrag blijkt wel uit een recente zaak die speelde bij de Rechtbank Gelderland.

Hogere (billijke) vergoeding bij “vergaande gevolgen voor de werknemer” bij ontslag

Met de komst van de WWZ leek het erop dat de gevolgen van het ontslag voor een werknemer niet meer relevant waren voor de hoogte van de te betalen vergoeding. Dit voorjaar heeft het Gerechtshof Den Haag echter een arrest gewezen, waarin de gevolgen van het ontslag (het zogenoemde gevolgencriterium) voor de betreffende werkneemster wel zijn meegewogen in de berekening van de billijke vergoeding. Wat wil dat zeggen?

Kantonrechtersformule terug van weggeweest?!

Net nu we allemaal min of meer gewend zijn aan het feit dat de kantonrechtersformule uit ons landschap is verdwenen, althans dat deze door een rechter niet meer toegekend gaat worden, komt er een uitspraak van de kantonrechter te Amsterdam die toch weer teruggrijpt op de kantonrechtersformule.

Evaluatie ontslagrecht onder de WWZ

Per 1 juli 2015 is het gewijzigde ontslagrecht in werking getreden. Sinds die datum is bij ontslag om bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid UWV het loket. Dat wil zeggen dat een werkgever het UWV om toestemming moet vragen om op te mogen zeggen. Bij ontslag om andere, persoonlijke redenen is de kantonrechter het aangewezen loket. Dit betekent dat de werkgever daar zal moeten verzoeken om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Geen keuze dus meer voor de werkgever. De eerste evaluatie van minister Asscher gaat in op de uitvoering van de ontslagaanvragen door het UWV en de inmiddels verschenen rechtspraak met betrekking tot het ontslagrecht.