Het non-concurrentiebeding en het belemmeringsverbod uit de Waadi

Een werknemer die door een detacheringsbedrijf wordt gedetacheerd bij een andere onderneming en vervolgens door die andere onderneming een arbeidsovereenkomst krijgt aangeboden om na de detachering bij haar in dienst te treden, mag door zijn werkgever (de detacheerder) niet worden beperkt door bijvoorbeeld een non-concurrentiebeding. Dat is vastgelegd in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs […]

Uitspraak Hoge Raad in StiPP-arrest

Op 4 november 2016 is een belangrijke uitspraak gedaan door de Hoge Raad voor ondernemers in de uitzend-, detacherings- en payrollbranche. Het betreft de procedure tussen pensioenfonds StiPP en detacheerder Care4Care die met veel interesse en door sommigen ook met spanning werd gevolgd. In dit artikel volgt een samenvatting van dit arrest.