Verzamelwet SZW 2015 aangenomen

Op 25 november 2014 heeft de Eerste Kamer de Verzamelwet SZW 2015 aangenomen. Als gevolg van deze wet worden onder meer diverse bepalingen uit de WWZ tekstueel aangescherpt of technisch verbeterd, voordat de eerste bepalingen per 1 januari 2015 in werking treden. Veel wijzigingen zullen praktisch niet veel betekenis hebben en slechts een verduidelijking vormen. Er zijn echter ook aanpassingen die wel invloed zullen hebben op de arbeidsrechtpraktijk vanaf 1 januari 2015. Wij noemen een aantal in het oog springende voorbeelden.