Update transitievergoeding

Al eerder dit jaar kondigde minister Asscher aan dat hij met een wetsvoorstel zou komen om werkgevers te compenseren voor de kosten van de transitievergoeding die moet worden betaald als werkgevers een arbeidsovereenkomst beëindigen na twee jaar ziekte. Inmiddels is dit wetsvoorstel bekend. Naast de hiervoor genoemde compensatie, bevat het wetsvoorstel nog een aantal andere wijzigingen met betrekking tot de transitievergoeding.