Het coronavirus en verlof i.v.m. fitte kinderen die niet naar school gaan

De maatregelen die genomen worden om verspreiding van het virus te beperken breiden uit. Het aantal ouders dat wordt geconfronteerd met een fit kind dat hierdoor plotseling niet naar school kan gaan neemt toe. Werkende ouders moeten vrij nemen om de opvang van het kind dat plotseling niet naar school gaat te kunnen regelen. Dit is een situatie van overmacht waarvoor werknemer aanspraak maakt op calamiteitenverlof of kortdurend zorgverlof.