Wat wordt verstaan onder loon in de berekening van de transitievergoeding?

Met de komst van de Wet werk en zekerheid (WWZ) krijgen we er nieuwe wettelijke vergoedingen bij. Een voor de praktijk heel belangrijke is de transitievergoeding, die per 1 juli 2015 in beeld komt. Vanaf dat moment is de werkgever de wettelijke transitievergoeding verschuldigd als een arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en op initiatief van de werkgever wordt beëindigd of niet wordt verlengd.