Actueel: rechtspraak aanvang bedenktermijn van 14 dagen

Sinds 1 juli 2015 geldt er voor een werknemer een bedenktermijn van 14 dagen als zijn arbeidsovereenkomst door middel van een schriftelijke overeenkomst wordt beëindigd. Binnen die termijn van 14 dagen kan de werknemer de beëindigingsovereenkomst door een schriftelijke verklaring aan zijn werkgever ontbinden. De afgelopen periode is er verwarring ontstaan over het aanvangsmoment van […]

Moment van ingaan van bedenktermijn

De bedenktermijn is vorig jaar geïntroduceerd als extra bescherming voor de werknemer die akkoord gaat met een beëindigingsregeling. De werknemer kan zich binnen 14 dagen “bedenken” en zijn akkoord met de regeling intrekken. Dat kan de werknemer doen, zonder opgaaf van redenen, wat bij werkgevers een onzekerheid meebrengt en de timing van beëindigingsonderhandelingen beïnvloedt.